Az INSPIX.HU Általános Partner Szerződés Feltételei a Partnerprogramban résztvevőkre vonatkozóan. (Továbbiakban: Partner-ÁSZF)

Az Általános Partner Szerződési Feltételek („Partner-ÁSZF”) tartalmazzák Biri Imre Egyéni Vállalkozó (székhely: 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály utca 7. fsz. 1., adószám: 65932759-1-29), mint szolgáltató (“weboldal üzemeltetője”) által üzemeltetett webáruház Partnerként való használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon szerződött parnerként, amennyiben a szerződés minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

1. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

A szolgáltató neve: Biri Imre EV.

A szolgáltató székhelye: 4029 Debrecen, Munkácsy Mihály utca 7. fsz. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: partner[kukac]INSPIX.hu

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője által kiadott Egyéni Vállalkozó Nyilvántartási száma: 29767498

Adószáma: 65932759-1-29

Telefonszáma: +36303532918

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:
640/2013. számon – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője

A szerződés nyelve: magyar

Jelen szerződéskötés keretein belül az Ön üzleti partnere minden esetben Biri Imre EV (továbbiakban: INSPIX.HU weboldal üzemeltetője, weboldal üzemeltetője vagy röviden: INSPIX vagy INSPIX.HU). A szerződni kívánó félre továbbiakban Partnerként hivatkozunk.

2. RÉSZVÉTEL AZ INSPIX PARTNERPROGRAMBAN  

2.1 Az INSPIX.HU Partnerprogram keretein belül, regisztráció után kreatív tervek, minták feltöltésére van lehetőség, melyet az INSPIX.HU weboldal üzemeltetője késztermékek értékesítéséhez használ fel. A késztermék sikeres értékesítése után a Partner Termékjutalékot kap.

2.2 Amennyiben részt kíván venni a INSPIX.HU Partnerprogramjában végezhető tevékenységekben, akkor regisztráció során az alábbi Partner-ÁSZF-et el kell fogadnia. A Partner a regisztráció során elfogadott ÁSZF-et az oldal használata közben magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az ÁSZF-ben foglalt feltételek megsértése a Partner termékeinek törlését, a Partner tiltását vonhatja maga után.

3. A PARTNER-ÁSZF KIFEJEZÉSEINEK DEFINÍCIÓJA

„Kreatív terv(ek)” alatt azokat, a Partner tulajdonában lévő vizuálisan megjelenő alkotásokat, mintákat értjük, amiket a INSPIX.HU felületein eladásra kínál.

 „Végtermék” alatt a INSPIX.HU által kínált termékek és az INSPIX.HU, a Partnerek vagy a végfelhasználók által rendelkezésre bocsátott Kreatív tervek kombinációját értjük.

A „Piactér” az INSPIX.HU weboldalán található online értékesítési felület (webshop), amelyben a INSPIX.HU különböző csatornákon keresztül eladásra kínálja a Végtermékeit.

A „Partnerbolt”-ban a Partner lehetőséget kap egy saját, online bolt létrehozására. A Partnerbolt egy egyedi partnerboltnév megadását követően a www.inspix.hu/v/sajatboltnev domainen jön létre.

A Partner „Termékjutalék” -ot kap minden egyes sikeresen eladott Végtermék után, amin a Partner mintája szerepel. Az eladás csak az inspix.hu webshopján keresztül történhet.

A „Partnerfiók” egy olyan admin felületet, ahol a Partner megadhatja a nyilvánosan megjelenő boltadatait. Illetve, csak a honlap üzemeltetője számára látható számlázási és kapcsolatfelvételi adataidat. Továbbá nyomon követheted a feltöltött mintáit, statisztikáit, eladásait és testre szabhatja a partnerboltja megjelenését. A partneroldalon megjelenő statisztikák tájékoztató jellegű adatok, Termékjutalék csak a „Sikeres eladás” után jár.

„Sikeres eladás” -nak nevezünk egy rendelést, ha vevő a megrendelést követően a megrendelt végtermékek vételárát teljes egészében kifizette, a terméket átvette. Továbbá a rendelés nem került sztornózásra és a rendelésben szereplő termékek nem kerültek visszaküldésre az ÁSZF-ben meghatározott módon. Termékjutalékra csak sikeres eladás után jogosult a Partner.

4. PARTNERRÉ VÁLÁS FOLYAMATA

4.1 A Partnerré válás első lépése a partnerfiók megnyitása. Ehhez a „REGISZTRÁLJ TERVEZŐKÉNT!” c. oldalon meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges adatokat és el kell fogadni a Partner-ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció leadását követően a weboldal üzemeltetője manuálisan hagyja jóvá a Partner regisztrációját, így válik a felhasználó INSPIX.HU-Partnerré.

4.2 A Partner, fiókja jóváhagyását követően (a bejelentkezés után elérhető Feltöltés menüpontban) saját Kreatív terveket tölthet fel a weboldalra. A tervekből Késztermék fog készülni, ezért nagyon fontos a termékadatlap hiánytalan kitöltése és a Kreatív terv megfelelő minősége. Hiányos, rosszminőségű tervek, továbbá olyan minták vagy képek feltöltését, amik nem felelnek meg az INSPIX.HU irányelveinek, a weboldal adminisztrátora elutasíthatja.

4.3 A Partnerfiók tartalmáért kizárólag a Partner felel, ezért kötelezve van arra, hogy az adatokat helyesen és hiánytalanul megadja és az esetleges változásokat haladéktalanul rögzítse. Különösen a számlázási adatokra és a kifizetés-módjára vonatkozóan. Továbbá kapcsolattartáshoz kiemelten szükséges az e-mailcím és telefonszám mezők kitöltése.

4.4 Amennyiben kétségünk támad, a Partner adatainak helyességét illetően, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a kifizetéseket visszatartsuk a helyzet tisztázásáig.

4.5 A Partner hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott boltadatok nyilvánosan is megjelenjenek. A Partner hozzájárulását adja, hogy a Partnerfiókban a Boltnévnél megadott név a piactéren megjelenjen a Kreatív tervei alatt.

5. ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5.1 Az Ügyfelek, akik az INSPIX.HU domain alatt üzemeltetett webshopban végtermékeket vásárolnak, az INSPIX.HU Ügyfelei. A vásárlás során kizárólag a INSPIX.HU üzemeltetője és a végfelhasználó között keletkezik jogviszony, amely független a Partner és a végfelhasználó között esetlegesen fennálló jogviszonytól. Ennek következtében a végfelhasználókra kizárólag a INSPIX.HU üzletmenete, szabályai, iránymutatásai érvényesek, beleértve az ügyfélszerződéseket, ügyfélkezelést, és termékértékesítéseket is.

5.2 A INSPIX.HU mindenkor jogosult a szabályok, termékárak és a rendelkezésre állás szintjének megváltoztatására.

5.3 A végtermékek gyártásáért, szállításáért és az ügyfélszolgálatért teljes mértékben a INSPIX.HU felel. Azért, hogy ezt biztosítani tudjuk, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy rendeléseket elutasítsunk, ha az elkészítésük technikai vagy logisztikai akadályokba ütközik. Abban az esetben is elutasítjuk a rendeléseket, ha azt feltételezzük, hogy annak teljesítése törvénybe ütközik vagy harmadik személy jogait sérti.

5.4 A zökkenőmentes teljesítés érdekében az ügyfelekkel való kommunikációt teljes mértékben a INSPIX.HU végzi.

6. PARTNERFIÓKBAN KEZELT ADATOK

6.1 A Partner engedélyt ad az INSPIX.HU üzemeltetőjének, hogy a Partnerfiókban megadott adatokat tárolja és az Adatkezelési tájékoztató, illetve jelen Partner-ÁSZF szerződésben leírtak szerint kezelje. A Partnerfiókban rögzítésre kerül:

·                A Partnerprofilban megadott összes adat és a boltnév, profilkép, borítókép.

·                A kifizetéshez szükséges személyes adatok. Bankszámla és/vagy Paypal fiók adatok.

·                Számlázási adatoknál megadott összes személyes és céges adat.

·                Eladásokhoz és jutalékokhoz köthető céges és személyes adatok.

·                Kapcsolattartáshoz szükséges céges és személyes adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail és postacíme).

6.2 A Partnerfiókban megtalálható, sikeres eladásokról és a Partner által termelt jutalékokról készült statisztika tájékoztató jellegű, a tényleges jutalékösszeg kifizetése előtt minden esetben ellenőrizzük a megrendelések sikerességét.

6.3 A belépési adatokat (e-mailcím és jelszó) bizalmas adatnak számítanak, ezért harmadik fél birtokába nem kerülhetnek. Amennyiben mégis tudomást szerez arról, hogy az adatok harmadik fél birtokába kerültek, vagy a Partnerfiókhoz harmadik fél hozzáfért, haladéktalanul változtassa meg a jelszót és értesítsen minket.

6.4 A Partnerfiókot kizárólag a regisztrált partner (cég vagy magánszemély) használhatja. Egy regisztrációhoz egy személy tartozhat. Megosztott fiók, többfelhasználós fiók használata tilos és minden esetben a Partnerfiók tiltását és/vagy törlését vonja maga után.

6.5 Amennyiben a – személyes vagy a kifizetésekkel kapcsolatos – adatokban változás történik, a Partner köteles azt 8 munkanapon jelezni, írásos formában a partner[kukac]inspix.hu emailcímen.

6.6 A INSPIX.HU változó időközönként email formájában Információkat juttat el a Partnereinek. Ezekben a bolttal és a piactérrel kapcsolatos változások, tippek, szervíz jelentések, vagy egyéb fontos információk találhatóak. A Partner-ÁSZF elfogadásával a Partner hozzájárul a tájékoztató e-mailek kiküldéséhez.

7. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI FELÜLET MŰKÖDÉSE

7.1 A piactér működése

7.1.1 Ahhoz, hogy a Partner mintái megjelenhessenek a piactéren, be kell tartani az alábbi rendelkezéseket:

7.1.2 A Partner által a Partnerprofilba feltöltött Kreatív tervek különböző csatornákon kerülnek értékesítésre. Az aktiválást követően a Végfelhasználók megtalálhatják a mintákat a INSPIX.HU webshopban a közös Piactéren, és a Partner árulhatja őket a saját Partnerboltjában. A feltöltött Kreatív terveket csak az a Partner árulhatja a saját Partnerboltjukban, aki feltöltötte.

7.1.3 Az INSPIX.HU továbbá megoszthatja a Partnerek által feltöltött Kreatív terveket és az ezekből készült látványterveket (a Partnerbolt nevének vagy a boltra mutató linkjének megjelölésével) az INSPIX.HU közösségi média felületein. A Partner ezekért a megosztásokért – a vásárlásból származó Jutalékon kívül – további juttatásra nem tarthat igényt.

7.1.4 A INSPIX.HU nem köteles a Partner által rendelkezésre bocsátott összes mintát elfogadni és megjeleníteni. A INSPIX.HU fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján elutasítson mintákat, vagy korlátozza az értékesítési csatornákat. Különösen igaz ez azokra a mintákra, melyeknél bebizonyosodik, vagy alapos a gyanú, hogy a minta harmadik fél jogait sérti, vagy megjelentetése törvénybe ütközik.

7.2 Jutalék elszámolása

7.2.1 A Partner minden egyes eladott Végtermék után Termékjutalékot kap, amin a Partner Kreatív terve szerepel. Az eladás történhet a Piactéren, vagy a saját Partnerboltban.

7.2.2 A Jutalék összege minden esetben a Végtermék bruttó eladási árának 20%-a.

7.2.3 A Partner saját postaicímére rendelt termékek után a jutalék jóváírása nem lehetséges.

8. A PARTNERBOLT MŰKÖDÉSE

8.1 A INSPIX.HU rendszerén keresztül lehetőség Partnerbolt létrehozására, amik egyedi linkkel rendelkeznek és csak a Partner által feltöltött Kreatív tervek Végtermékei találhatók meg rajta.

8.2 A Partnerfiókban különböző funkciók állnak rendelkezésre a Partnerboltok megjelenésének személyre szabására. Megváltoztatható a Partnerbolt profilképe, borítóképe és a saját közösségi média linkek megadására is van lehetőség.

8.3 A Partnerboltokban a Vevőkre érvényes Általános Szerződési Feltételeket és jogi előírásokat a INSPIX.HU határozza meg és fenntartja magának a jogot, hogy bármikor indoklás nélkül megváltoztassa azokat.

8.4 Egy Partner egy darab boltot hozhat létre és üzemeltethet. Tilos a többszörös regisztráció és a boltok több személy általi használata is. 

9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9.1 Árak és Termékkínálat

9.1.1 Az INSPIX-nek jogában áll a termékek és minták árait megváltoztatni, a termékkínálatot szűkíteni vagy bővíteni.

9.2 Minták szerzői jogai

9.1.2 A Partner által rendelkezésre bocsátott tartalmak tulajdonjogai a Partnernél maradnak:

·                Feltöltött Kreatív tervek

·                Termékleírások

·                A partnerbolt kialakításához felhasznált saját logó és borítókép

9.1.3 A Partner felel az általa feltöltött tartalmakért, ezért biztosítja az INSPIX honlap üzemeltetőjét, hogy a rendelkezésre bocsátott minták jogaival rendelkezik. Különös tekintettel a felhasználói, nyilvánosságra hozatali és sokszorosításra vonatkozó jogokra. Ezzel összefüggésben kijelenti, hogy jogosult a rendelkezésre bocsátott mintákkal ellátott INSPIX.HU termékek nyilvánosságra hozatalára, forgalmazására és sokszorosítására.

9.1.4 A Partner kijelenti, hogy nincs a birtokában olyan információ, amely szerint a minták az INSPIX weboldalán keresztüli használatával harmadik fél jogai sérülnének.

9.1.5 A Partner biztosítja a INSPIX weboldal üzemeltetőjét arról, hogy a boltjában megjelenő tartalom semmilyen formában nem sérti harmadik fél jogait és felhasználásuk nem licenchez, jogdíjhoz, szabadalomhoz kötött. Biztosítja továbbá, hogy a minták, amiket az INSPIX weboldal üzemeltetőjének átad, a törvényi szabályozásokkal összhangban van, különösen a fiatalkorúakra vonatkozó jogszabályokkal és nem ütközik büntetőjogi tilalomba.

9.1.6 Amennyiben az INSPIX weboldal üzemeltetőjéhez érkezik hasonló jogsérelemről szóló bejelentés, az üzemeltetőnek jogában áll a Partner webes tartalmát vagy tartalmainak egy részét ennek megfelelően eltávolítani. Többszörösen előforduló jogsérelmek esetén az INSPIX fenntartja a jogot a Partner oldalának törlésére és kitiltására az oldalról.

9.1.7 Az INSPIX üzemeltetőjének jogában áll visszautasítani a Partner által rendelkezésre bocsátott Kreatív terveket, amennyiben azt feltételezi, hogy a minta felhasználásával a Partner-ÁSZF bármely rendelkezése sérül.

9.1.8 A Partner nem tartozik felelősséggel a INSPIX.HU által rendelkezésre bocsátott mintákért, grafikai anyagokért.

9.1.9 A Partner köteles azonnal írásban értesíteni az INSPIX oldal üzemeltetőjét, ha jogsérelemről érkezik hozzá bejelentés a bolt tartalmait illetően.

9.1.10 Az INSPIX oldal üzemeltetője semmilyen módon nem vállal felelősséget az esetlegesen jogsértő Kreatív tervekért, az ily módon értékesített vagy gyártott termékekért. A Partner által feltöltött Kreatív tervek esetében felmerülő jogi követelésekért minden esetben a Kreatív terv feltöltője, vagyis a Partner felelős.

10. KÉPEK MEGOSZTÁSA ÉS REKLÁMOZÁS

10.1 A Partner által rendelkezésre bocsátott mintákat a INSPIX.HU felhasználhatja a saját weboldalának reklámozására, vagy a INSPIX.HU egyéb úton történő reklámozására. A INSPIX.HU referenciaként hivatkozhat a Partnerre és a Partnerboltokra a boltnév, profikép vagy a boltelérés megadásával. Azonban ezek közzététele nem kötelező érvényű.

11. JUTALÉKOK KIFIZETÉSE

11.1 Az első jutalékkifizetést megelőzően a Partner köteles kitölteni a rá vonatkozó számlázási adatokat a Partnerprofiljában. A szerződő fél lehet jogi személy és magánszemély egyaránt. A számlázási adatok megadása során a Partner 3 lehetőség közül választhat:

·                Magánszemély: Jogi személyiséggel nem rendelkező személyek

·                Alanyi adómentes (0% ÁFA): Jogi személyiséggel rendelkező alanyi adómentes adóalany

·                Cég (27% ÁFA): Jogi személyiséggel rendelkező, áthárított ÁFA-t tartalmazó számla kibocsátásra jogosult adóalany

11.2 A Sikeres eladások után jóváírt jutalékok összegét a INSPIX.HU elérhetővé teszi a Partnerei számára a Partnerprofil oldalon a „Jutakékok” menüpontban. A felhasználható egyenlegnél látható összeg minden esetben bruttó összeg. A ténylegesen kifizetésre kerülő jutalék összege eltérhet az itt feltüntetett összegtől. A tényleges kifizetések az alábbiak szerint alakulnak:

11.3 Magánszemély esetén:

11.3.1 A jutalékok kifizetése Megbízási szerződés keretében történik. Jelenleg alanyi adómentes a vállalkozás, így az nem kerül levonásra az ÁFA. A jutalék összegéből kifizetés előtt levonásra kerülnek a magyar jogszabályokban előírt jövedelmet terhelő adók és járulékok. Végeredményben a felhasználható egyenlegnél látható összeg kb. 54-55%-a kerül átutalásra. Ez a kifizetett összeg már egy adózott jövedelem, további adók, járulékok nem terhelik.

11.3.2 A jutalékok elszámolása és kifizetése a Partner kérésére történik. A kifizetést a Partnerfiókban a kifizetés igénylése gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A kifizetés igénylésének időpontját a Partner szabadon megválaszthatja, de minden naptári hónapban csak 1 kifizetés igényelhető. A minimális kifizetés összege bruttó 10.000 Forint. A kifizetés csak banki átutalással történhet.

11.4 Alanyi adómentes (0% ÁFA):

11.4.1 Jutalékkifizetésnél az alanyi adómentes Partner esetén a felhasználható egyenlegnél látható összeg kerül kifizetésre egy 0%-os Áfatartalommal rendelkező számla ellenében.

11.4.2 A kiállított számlán TEÁOR-nak megfelelő számmal kell a számlán a Partnernek szerepeltetnie.

11.4.3 A jutalékok elszámolása és kifizetése a Partner kérésére történik. A kifizetést a Partnerfiókban a kifizetés igénylése gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A kifizetés igénylésének időpontját a Partner szabadon megválaszthatja, de minden naptári hónapban csak 1 kifizetés igényelhető. A minimális kifizetés összege bruttó 10 000 Forint. A kifizetés csak banki átutalással történhet.

11.5 Cég (27% ÁFA):

11.5.1 Jutalékkifizetésnél a 27% ÁFA-t tartalmazó számlát kiállító cég esetén a felhasználható egyenlegnél látható teljes összeg kifizetésre kerül.

11.5.2 A kiállított számlán a szolgáltatás megnevezésénél „Üzletszerzési jutalék”-ot kell a Partnernek szerepeltetnie.

11.5.3 A jutalékok kifizetésére kizárólag a Partner ÁSZF-ben leírt módon van lehetőség. Amennyiben a Partner nem teljesíti a kifizetéshez szükséges feltételeket, hiányosan vagy helytelenül adja meg az adatokat, akkor a INSPIX.HU üzemeltetője jogosult a Partner kifizetési igénylést visszautasítani és a szükséges adatok pótlásáig, vagy a kifizetéshez szükséges feltételek teljesítéséig a jutalékokat visszatartani.

11.5.4 A jutalékok elszámolása és kifizetése a Partner kérésére történik. A kifizetést a Partnerfiókban a kifizetés igénylése gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. A kifizetés igénylésének időpontját a Partner szabadon megválaszthatja, de minden naptári hónapban csak 1 kifizetés igényelhető. A minimális kifizetés összege bruttó 10 000 Forint. A kifizetés csak banki átutalással történhet.

11.6 Általános rendelkezések
11.6.1 A Partner felel a kifizetéshez szükséges bankszámla adatok helyességéért. A hibásan megadott adatokból keletkezett károkért a Partner felel.

11.6.2 A kifizetési igénylés elküldését követően a INSPIX.HU ellenőrzi a kifizetéshez szükséges feltételek teljesülését. És a sikeres rendelések függvényében tájékoztatja a Partnert a ténylegesen kifizethető összegről. A vizsgálat eredményétől függően a INSPIX.HU elfogadja vagy visszautasítja a kifizetési igénylést.

11.6.3 Az igénylés elfogadása esetén a INSPIX.HU teljesítési igazolást állít ki a Partner számára, amit e-mailben küld a Partner kapcsolattartó e-mail címére. Az jutalék kifizetése a kifizetési igénylés beérkezését követő 10 munkanapon belül történik meg.

11.7 Rendelések és szerződések kezelése
11.7.1 A INSPIX.HU fenntartja magának a jogot, hogy elutasítson olyan megkereséseket vagy megrendeléseket, amik nem felelnek meg a INSPIX.HU elvárásainak, vagy megvalósításuk az oldal üzemeltetőjén kívül álló okok miatt nem lehetséges.

11.7.2 A INSPIX.HU fenntartja továbbá a jogot azon ügyfelek rendeléseinek elutasítására, akik korábban fizetésképtelennek bizonyultak, vagy a rendelés során nem teljesítik a INSPIX.HU fizetési feltételeit.

11.7.3 Kizárólag a INSPIX.HU felelős a megrendelések feldolgozásáért. A INSPIX.HU átvállalja többek között a kifizetések könyvelésével, számlázással, sztornózással, reklamációkkal, csomag visszaküldésekkel, ügyfélszolgálattal és gyártás ügyintézéssel kapcsolatos összes feladatot. 

12. ÉRTESÍTÉSEK ÉS HÍRLEVELEK

12.1 A INSPIX.HU feldolgozza az eladásokat, amik a Partner boltjában vagy a Piactéren keresztül érkeznek és ezekről statisztikákat bocsát rendelkezésére a Partnerfiókban.

12.2 Az Üzemeltető alkalmanként értesítő e-maileket, tippeket, hírlevelet küldhet a Partner részére a Pictér működéséről, rendelések kezeléséről, a platform használatáról. Az Üzemeltető így biztosítja, hogy a Partner mindig naprakész legyen az INSPIX webshop új funkcióival és azok használatával kapcsolatban.

13.  FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

13.1 A Partner felelősséget vállal a INSPIX.HU minden felmerülő káráért, ami az általa rendelkezésre bocsátott minták felhasználásából, sokszorosításából, vagy nyilvánosságra hozatalából, harmadik fél jogainak sérüléséből keletkezett.

13.2 Ez a felelősség magában foglalja a INSPIX.HU jogi eljárásból vagy a kártalanításból származó összes költségét. Perbefogás esetén a Partner köteles az INSPIX.HU weboldal üzemeltetőjének összes korábban említett költségét megtéríteni. Ilyen esetben a INSPIX.HU a védelmi költségek becsült értékével megegyező előleg megfizetésére kötelezheti a Partnert.

13.3 Az INSPIX.HU szavatossággal és garanciával kapcsolatos felelősségére az ÁSZF rendelkezései érvényesek.

14. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS FELMONDÁS

14.1 Ez a megegyezés határozatlan időre jön létre és felmondási idő nélkül minkét fél részéről indoklás nélkül bármikor felmondható. A felmondás történhet mindkét fél részéről írásban, vagy a Partner részéről a Partnerfiók törlésével. A felmondást követően, a felmondást megelőzően jóváírt jutalékok kifizetésre kerülnek a Partnerfiókban megadott feltételek szerint.

14.2 A Partnerfiók és a szerződés átruházása más személyekre nem megengedett.

15. KONDÍCIÓK MEGVÁLTOZÁSA

15.1 A Partner-ÁSZF esetleges változását a INSPIX.HU üzemeltetője nyilvánosságra hozza az oldalon és a Partnereket emailben értesíti a változásokról. Az értesítés kiküldését követően 3 hét áll rendelkezésre a változások elfogadására vagy visszautasítására. Amennyiben a változások a Partner részéről visszautasításra kerülnek, abban az esetben a szerződés változatlan formában marad fenn. Amennyiben 3 héten belül nem érkezik írásos ellenvetés a módosításokkal, abban az esetben a változásokat mindkét fél elfogadottnak tekinti.

15.2 Az INSPIX.HU szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a INSPIX.HU minden Partnerének egyenlő feltételeket biztosíthasson, a Partner-ÁSZF változásainak Partner általi visszautasítása az INSPIX weboldal üzemeltetője részéről a partnerszerződés felmondását okozhatja.

15.3 Írásos forma alatt az emailen, vagy levélként érkező kinyilatkoztatásokat értjük. Az INSPIX.HU weboldal üzemeltetőjének címzett e-mail formájú kinyilatkozatok a partnerek[kukac]inspix.hu címre küldhetők.

15.4 A INSPIX.HU kijelenti, hogy ezek a módosítások a partnerek jutalékait a módosítást megelőző időszakra vonatkozóan negatívan nem érinthetik.

 

Debrecen, 2020.11.26.

Biri Imre EV.

Kosár

0

Nincsenek termékek a kosárban.

AJÁNDÉK NEKED!-10%

az első vásárlásodból